Velkommen til Tegno Engineering AS

Firmaet ble startet som enkeltmannsforetak i 1999. I 2007 valgte vi å gjøre det om til AS. I 2008 forandret vi navn til VESTCAD AS for å lettere vise våre kunder hva vårt kjerneområde var.

Som et ledd i vår planlagte strategi har vi valgt å skifte navn til Tegno Engineering AS, og jobber med å legge dette firmaet under eiendomsselskapet Tegno AS etter hvert.

Tegno Engineering AS og Tegno AS er pr. dato 100% eid av Bård Kvalsund.

Kompetanse

Tegno Engineering AS utfører oppdrag for firma som har behov for å få noe ned på papiret eller visualisert det elektronisk.

Det aller meste av det som tegnes i dag blir tegnet i 3D, og dette går nå i mange sammenhenger fortere enn å tegne det i 2D.

Har du først en 3D modell kan denne også gjenbrukes til å lage annen teknisk dokumentasjon som salgsunderlag, brukerveiledninger osv.

Tegno Engineering AS har bevisst jobbet med og opparbeidet en bred kompetanse innen et stort spekter av materialer… Som eksempel kan nevnes produkter og kombinasjoner av stål, rustfritt, aluminium, tekniske tekstiler, sprøytestøpte plastdeler, formstøpt polyuretan, EPS, vakuumformet plast og rotasjonsstøpte plaster.